Back to Top

Ogradzamy boksy

Próbujemy ograniczyć proceder podrzucania śmieci naszym mieszkańcom. Wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość techniczna, postaramy się nasze boksy śmietnikowe ogrodzić i zamknąć teren. Mieszkańcy przypisani do danego boksu otrzymają klucze.

 

SEGREGACJA ŚMIECI - BĘDĄ KARY

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Informujemy, że rozpoczęły się wzmożone kontrole segregacji odpadów.  Urząd Miasta będzie nakładał kary za niesegregowanie odpadów komunalnych. 

Niestety zgodnie z przepisami, obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Za nieprzestrzeganie zasad zapłacą wszyscy mieszkańcy, przypisani do danego boksu śmietnikowego. 

 

Uprzejmie prosimy o dokładanie wszelkiej staranności w przestrzeganiu zasad segregacji odpadów. 

 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę kotłowni gazowych, wybrana została oferta firmy : Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe REMOTERM Katarzyna Łosyk z  Zielonej Góry.  

Oferta spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji przetargowej.

 

Pożar w piwnicy

W dniu 5 maja ok godziny 18:30 miał miejsce pożar w piwnicy budynku przy ul. C. Norwida. Jest to kolejny taki przypadek w naszych zasobach. Uczulamy mieszkańców aby przede wszystkim zamykać na klucz główne drzwi do piwnic. Nie wpuszczać niepowołanych osób, pilnować aby nie bawiły się w piwnicach dzieci. Zabronione jest składowanie i przechowywanie w piwnicach łatwopalnych substancji i materiałów.

 

 

 

Strona 3 z 10