Z dniem 05-05-2022 w zasobach Spółdzielni zostaje wyłączone ogrzewanie.