Z dniem 08-05-2023 w zasobach Spółdzielni zostaje wyłączone ogrzewanie.