PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI:

 

  Janusz Gołębiewski
Prezes Zarządu 
e-mail: januszg (at) smlubsko.pl    ( at) = @
 

Marcin Górski
Z-ca Prezesa Zarządu 
Główny Księgowy

Sprawy informatyczne
e-mail: marcing (at) smlubsko.pl   ( at) = @

  Jolanta Król
Z-ca Prezesa Zarządu 
e-mail: jolanta (at) smlubsko.pl   ( at) = @
  Urszula Sołtys
Inspektor ds.finans.księg.
e-mail: urszula (at) smlubsko.pl   ( at) = @
  Danuta Przygocka
Inspektor ds.finans.księg.
e-mail: danuta (at) smlubsko.pl  ( at) = @
  Zdzisław Żerdziewski
Administrator
e-mail: zdzislaw (at) smlubsko.pl   ( at) = @
  Zbigniew Bahyrycz
Administrator
e-mail: zbigniewb (at) smlubsko.pl   ( at) = @
  Marika Gawrylczyk
Pracownik administracyjno-biurowy
e-mail: marikag (at) smlubsko.pl   ( at) = @

 

Maja Gołębiewska

Inspektor ds. organizacyjno-samorzadowych i pracowniczych