Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku do pobrania w formatach elektronicznych :

1) Plik PDF pdf