SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBSKU została powołana do życia uchwałą członków założycieli dnia 11 stycznia 1966 roku. 14 września 1966 roku Sąd Powiatowy w Zielonej Górze postanawia pod numerem akt RS 394 wpisać do rejestru sądowego Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubsku.

18 grudnia 1966 roku rozdano pierwszym członkom naszej Spółdzielni klucze do mieszkań w pierwszym bloku mieszkalnym przy ulicy XX-lecia PRL obecnie ulica Wrocławska nr 65-67 w Lubsku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubsku zarządza 44 budynkami wielorodzinnymi w Jasieniu i w Lubsku, w dwunastu różnych lokalizacjach, o 1447 mieszkaniach, w których zamieszkuje około 3200 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym - Spółdzielnia funkcjonuje jako struktura jedno-osiedlowa.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
• obsługa nieruchomości
• zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
• kupno i sprzedaż nieruchomości
• wynajem nieruchomości
• zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Organami Spółdzielni są:
• Walne Zgromadzenie Członków
• Rada Nadzorcza
• Zarząd

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni:
• Przewodniczący - Katarzyna Miszko
• Zastępca przewodniczącego - Ryszard Łozowski
• Sekretarz - Małgorzata Dziopa 

• Członek - Jerzy Dechnik
• Członek - Zdzisław Zielonko

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
• Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Miszko
• Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady - Zdzisław Zielonko, Jerzy DechnikSkład osobowy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku:

• Prezes Zarządu -  Marcin Górski
• Zastępca Prezesa - Jolanta Król