Back to Top
headerfacebook

SEZON GRZEWCZY 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 25-09-2020, rozpoczynamy sezon grzewczy. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem odpowietrzenia układu C.O. 

PRZETARG - mieszkanie

           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku ogłasza ustny przetarg nieograniczony w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Klonowej 2 w Lubsku.

  Przetarg odbędzie się  dnia 14.09.2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. C. Norwida 8 (I p.).

  Lokal usytuowany jest na parterze budynku po termomodernizacji, o powierzchni 53,30 m2, składa się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki z wc i przedpokoju.

  Cena wywoławcza wynosi 144.869 zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 10.000 zł.

  Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarty akt notarialny po dokonaniu pełnej wpłaty wylicytowanej wartości lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa wygrywający przetarg.

 Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (68/372-05-60).

 Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku informuje, że obowiązująca regulacja wprowadzona

art.90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020r. poz. 586), iż jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o sześć ( 6 ) tygodni od dnia odwołania tego stanu.

PANDEMIA

SZANOWNI PAŃSTWO !

Z uwagi na ogłoszenie pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz dzieci Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wyłącza do odwołania, możliwość korzystania ze wszystkich placów zabaw zlokalizowanych na terenie naszej Spółdzielni.

      Ponadto wyłączamy możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o korzystanie z numerów telefonicznych podanych na stronie internetowej smlubsko.pl, na tablicach ogłoszeń oraz z portalu e - czynsze. Wszelką korespondencję do spółdzielni można wrzucać do skrzynek znajdujących się w Lubsku na wiatrołapie przed wejściem do biura ul. C. Norwida 8 , w Jasieniu przy ul. Tenisowej - sklep i przy ul. Wąskiej 3 - kebab

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Lubsku

Strona 1 z 5