Back to Top

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku :

 - obowiązujący 

 

 

Nowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła. Zacznie obowiązywać od 01.09.2023r.

 

 - nowy od 01.09.2023

 

Strona 1 z 4