Back to Top
headerfacebook

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się do Państwa z prośbą o segregowanie śmieci oraz o zgniatanie opakowań kartonowych i butelek plastikowych.
Ponadto prosimy o zwracanie uwagi obcym osobom wyrzucającym śmieci do pojemników Spółdzielni oraz o informowanie Administracji Spółdzielni o takich przypadkach podając np. numer rejestracyjny samochodu, zrobione zdjęcie lub imię i nazwisko. Zapewniamy dyskrecję.
Działajac razem Zarząd Spółdzielni będzie czynił starania żebyście Państwo mniej płacili za wywóz śmieci, w przeciwnym przypadku to mieszkańcy Spółdzielni będą ponosili coraz większe koszty wywozu nieczystości stałych.
Segregujmy i pilnujmy wyrzucania śmieci, a mniej za nie zapłacimy. To są nasze pieniadze ! R a z e m możemy zrobić więcej !

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubsku

Apel.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się z apelem do osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą nie posiadających zawartych umów na wywóz śmieci, mających pojemniki za małe w stosunku do potrzeb lub mających za małą częstotliwość wywozu o zawarcie lub zmianę umowy z PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. – Zakład Usług Komunalnych i Transportu ul. Traugutta 1.

Powyższe podyktowane jest tym, że bardzo dużo mieszkańców Lubska i gminy nie realizując postanowień Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lubsko nie ma zawartych umów na wywóz śmieci i „podrzucają „ śmieci do pojemników Spółdzielni.

Takie działania bardzo źle świadczą o kulturze i obywatelskiej postawie osób tak postępujących, jednocześnie przyczyniają się do tego, że mieszkańcy Spółdzielni będą ponosić coraz większe koszty wywozu śmieci.

Natomiast mieszkańców Spółdzielni prosimy o zgłaszanie Administracji przypadki „podrzucania” śmieci do pojemników Spółdzielni.

Jeżeli masz sumienie, a nie masz umowy na wywóz śmieci – to ją zawrzyj i płać za siebie !

Ogłoszenie

Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się z prośbą o bardziej dokładne segregowanie odpadów komunalnych (śmieci), a szczególnie o nie wyrzucanie do śmieci zmieszanych plastików, szkła, złomu i makulatury oraz o zgniatanie opakować kartonowych i plastikowych po napojach.

Zarząd
Społdzielni Mieszkaniowej
w Lubsku

Świetlica do wynajmu

swietlica
SM W LUBSKU


wynajmuje ŚWIETLICĘ na imprezy okolicznościowe:

wesela, komunie, chrzciny.

Dysponujemy kompletnym zapleczem kuchennym.


szczegóły pod telefonami:

68 372 05 60 lub 68 372 05 94

Pani Halina Szczepańska

Strona 5 z 5