Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę kotłowni gazowych, wybrana została oferta firmy : Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe REMOTERM Katarzyna Łosyk z  Zielonej Góry.  

Oferta spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji przetargowej.