Back to Top

poprawki na placu Vlotho

 

Korzystając z ładnej pogody  nasza niezawodna ekipa konserwatorów poprawiła nawierzchnię placu Vlotho. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za trafne sugestie.  

 

 

Ogrzewanie - spotkania

Szanowni mieszkańcy budynków ogrzewanych z kotłowni PGKIM w Lubsku. Od 9-go maja rozpoczynamy cykl spotkań, na których przedstawimy Państwu propozycje rozwiązania problemu drogiego ogrzewania.  Indywidualne zaproszenia z wyznaczoną datą i godziną spotkania dostarczymy Państwu do skrzynek pocztowych.  

UWAGA - WAŻNE

Szanowni Mieszkańcy, prosimy o nie wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych oraz opon samochodowych pod śmietniki !
Odpady te nie zostaną odebrane, będą zalegały i narażały mieszkańców bloków przynależnych do danego boksu śmietnikowego na kary za niesegregowanie.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać na PSZOK :
- 300 KG odpadów wielkogabarytowych rocznie
- 4 opony samochodowe
Przypadki podrzucania pod boksy śmietnikowe  w/w odpadów są już zgłaszane na Policję i sprawcy będą karani. 

 

Inwestujemy w nowoczesność i ekonomię

Pierwsza najnowocześniejsza sterowana komputerowo kotłownia już pracuje. Po blisko 30 latach i wielu kosztownych naprawach, nadszedł czas na zmodernizowanie kotłowni przy ul. Przemysłowej. Kotłownia zasila łącznie 3 budynki ( Przemysłowa 41, Przemysłowa 43, Klonowa ). Kotły pierwotnie zasilane olejem opałowym, w 2002 roku zostały dostosowane do spalania gazu ziemnego. Dwa kotły pracujące kaskadowo posiadały wówczas łączną moc 450 kw, a ich możliwości modulacji sięgały tylko pomiędzy 390 -450 kw. Dziś stosując nowoczesne technologie ( 2 x Viessmann Vitocrossal kondensacyjne - niskotemperaturowe, komputerowe sterowanie kaskadą, automatyka pogodowa, pompy i zawory sterowane elektronicznie, stacja uzdatniania wody itp. ), te same budynki zostaną ogrzane przy kotłach o mocy łącznej, modulowanej od 64 do 320 kw.

    

 

 

          

 

Strona 6 z 12