Back to Top

Inwestujemy w nowoczesność i ekonomię

Pierwsza najnowocześniejsza sterowana komputerowo kotłownia już pracuje. Po blisko 30 latach i wielu kosztownych naprawach, nadszedł czas na zmodernizowanie kotłowni przy ul. Przemysłowej. Kotłownia zasila łącznie 3 budynki ( Przemysłowa 41, Przemysłowa 43, Klonowa ). Kotły pierwotnie zasilane olejem opałowym, w 2002 roku zostały dostosowane do spalania gazu ziemnego. Dwa kotły pracujące kaskadowo posiadały wówczas łączną moc 450 kw, a ich możliwości modulacji sięgały tylko pomiędzy 390 -450 kw. Dziś stosując nowoczesne technologie ( 2 x Viessmann Vitocrossal kondensacyjne - niskotemperaturowe, komputerowe sterowanie kaskadą, automatyka pogodowa, pompy i zawory sterowane elektronicznie, stacja uzdatniania wody itp. ), te same budynki zostaną ogrzane przy kotłach o mocy łącznej, modulowanej od 64 do 320 kw.

    

 

 

          

 

Czas na nowe

Nadszedł czas na sukcesywną wymianę instalacji wodociągowej w naszych zasobach. Większość instalacji ma już ponad 40 lat i ulega coraz częstszym kosztownym awariom. W celu ochrony naszych lokatorów przed uciążliwymi przerwami w dostępie do wody i minimalizacją kosztów punktowego naprawiania, Zarząd podjął decyzję, że we współpracy z LWiK dokonamy kompleksowej wymiany najstarszych skorodowanych przyłączy na nowe.  Na pierwszy plan poszły przyłącza do budynków Hubalczyków 7-15 i Hubalczyków 5.

Najnowsza technologia w Spółdzielni

W związku z potrzebą wzmocnienia gruntu w obszarze posadowienia budynku ( zatrzymanie procesu powolnego osiadania części budynku ) przy ulicy Klonowej w Lubsku, Zarząd Spółdzielni podjął decyzje o zastosowaniu najnowocześniejszej technologii wzmocnienia fundamentów polimerami firmy GEOBEAR. Jest to metoda bardzo skuteczna a zarazem najbezpieczniejsza. Co bardzo istotne jest najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Nie wymaga skuwania posadzek, wyburzania ścian, wielotygodniowego zajmowania piwnic czy wyprowadzania mieszkańców podczas pracy. 

Cały proces trwa kilka dni i jest ściśle kontrolowany przez zespół specjalistów przy użyciu najnowszej techniki komputerowej. 

 

  

 

 

2021 to koniec termomodernizacji

Ostatnie 2 budynki

-przy ul. Strażackiej w Jasieniu, 

 

 -przy ul. Korczaka w Lubsku, 

kończą wieloletni proces termomodernizacji naszych budynków. Tym samym wszystkie 44 bloki zostały kompleksowo ocieplone. 

Komunikat LWIK

Uwaga! Komunikat!

 

 

W związku z awarią zasuw sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w dniu 1 października br. w godz. 9.00-15.00 nastąpią przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody dla mieszkańców ul. Wrocławskiej i przyległych. Po godzinie 15-tej nastąpi czyszczenie sieci wodociągowej, co spowoduje również zakłócenia w dostarczaniu wody dla mieszkańców ww. rejonu. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

SEZON GRZEWCZY 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że  rozpoczęcie sezonu grzewczego jest zaplanowane na dzień 28-09-2021.Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem odpowietrzenia układu C.O. 

Strona 6 z 11