Nadszedł czas na sukcesywną wymianę instalacji wodociągowej w naszych zasobach. Większość instalacji ma już ponad 40 lat i ulega coraz częstszym kosztownym awariom. W celu ochrony naszych lokatorów przed uciążliwymi przerwami w dostępie do wody i minimalizacją kosztów punktowego naprawiania, Zarząd podjął decyzję, że we współpracy z LWiK dokonamy kompleksowej wymiany najstarszych skorodowanych przyłączy na nowe.  Na pierwszy plan poszły przyłącza do budynków Hubalczyków 7-15 i Hubalczyków 5.