Pierwsza najnowocześniejsza sterowana komputerowo kotłownia już pracuje. Po blisko 30 latach i wielu kosztownych naprawach, nadszedł czas na zmodernizowanie kotłowni przy ul. Przemysłowej. Kotłownia zasila łącznie 3 budynki ( Przemysłowa 41, Przemysłowa 43, Klonowa ). Kotły pierwotnie zasilane olejem opałowym, w 2002 roku zostały dostosowane do spalania gazu ziemnego. Dwa kotły pracujące kaskadowo posiadały wówczas łączną moc 450 kw, a ich możliwości modulacji sięgały tylko pomiędzy 390 -450 kw. Dziś stosując nowoczesne technologie ( 2 x Viessmann Vitocrossal kondensacyjne - niskotemperaturowe, komputerowe sterowanie kaskadą, automatyka pogodowa, pompy i zawory sterowane elektronicznie, stacja uzdatniania wody itp. ), te same budynki zostaną ogrzane przy kotłach o mocy łącznej, modulowanej od 64 do 320 kw.