Szanowni Mieszkańcy, prosimy o nie wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych oraz opon samochodowych pod śmietniki !
Odpady te nie zostaną odebrane, będą zalegały i narażały mieszkańców bloków przynależnych do danego boksu śmietnikowego na kary za niesegregowanie.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać na PSZOK :
- 300 KG odpadów wielkogabarytowych rocznie
- 4 opony samochodowe
Przypadki podrzucania pod boksy śmietnikowe  w/w odpadów są już zgłaszane na Policję i sprawcy będą karani.