Back to Top

OGŁOSZENIE LWIK

O GŁ O S Z E NI E

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy mieszkańców miejscowości Lubsko, Dłużek, Chełm Żarski, Mierków, Ziębikowo, Gareja i Budziechów, że w dniu 07.11.2023 r. (wtorek) w godz. od 1:00 do 24:00 nastąpi

PRZERWA  W DOSTAWIE WODY.


W dniu 08.11.2023 r. (środa) mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody.
Przerwa w dostawie wody związana jest z konserwacją i remontem urządzeń wodociągowych oraz płukaniem sieci.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.
Za niedogodności przepraszamy

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

Sezon grzewczy 2023/2024 z własnymi kotłowniami rozpoczęty


„Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe, nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.”

30 z 31 zaplanowanych nowych indywidualnych kotłowni właśnie zostało uruchomionych ! To oznacza, że jesteśmy gotowi na sezon grzewczy.

To była bardzo duża i trudna inwestycja. Wkrótce uruchomimy ostatnią kotłownię i tym samym będziemy w pełni niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła.

Ogromną satysfakcję daje fakt, że pomimo wielu napotkanych po drodze problemów biurokratycznych i technicznych, udało się zamierzony cel osiągnąć w założonym terminie.

Końcowych regulacji i uruchomień dokonał Prezes Marcin Górski.

Jeszcze przez pewien czas mogą występować zakłócenia w dostawach ciepła. Konieczne jest  odpowietrzanie systemu  oraz dopasowanie temperatur, tak by było komfortowo i ekonomicznie. W takich przypadkach prosimy o kontakt z pracownikami spółdzielni.

   

 

 

 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

Przygotowujemy się do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Uprzejmie prosimy o odkręcenie zaworów na grzejnikach na "5",  i pozostawienie tak odkręconych na minimum 24 godziny od momentu uruchomienia kotłowni.  Uprzedzamy, że nie we wszystkich blokach będzie ciepło w tym samym czasie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku w dniu 26.06.2023

W dniu 26 czerwca 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie :

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ,

-zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu,

-zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

- podział wyniku finansowego,

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

 - wybór  nowej Rady Nadzorczej.

Na następną kadencję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku wybrano :

  1. Rękas Zbigniew
  2. Sudoł Grażyna
  3. Grzywacz Ewa
  4. Grzesiak Anna
  5. Przysmak Monika

Pełny tekst protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zawiera poniższy dokument do pobrania.  

Strona 2 z 12