Back to Top

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

Przygotowujemy się do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Uprzejmie prosimy o odkręcenie zaworów na grzejnikach na "5",  i pozostawienie tak odkręconych na minimum 24 godziny od momentu uruchomienia kotłowni.  Uprzedzamy, że nie we wszystkich blokach będzie ciepło w tym samym czasie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku w dniu 26.06.2023

W dniu 26 czerwca 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie :

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ,

-zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu,

-zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

- podział wyniku finansowego,

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

 - wybór  nowej Rady Nadzorczej.

Na następną kadencję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku wybrano :

  1. Rękas Zbigniew
  2. Sudoł Grażyna
  3. Grzywacz Ewa
  4. Grzesiak Anna
  5. Przysmak Monika

Pełny tekst protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zawiera poniższy dokument do pobrania.  

Wiosenne spotkania z mieszkańcami

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na spotkania informacyjne. Harmonogram spotkań jest wywieszony na klatkach schodowych każdego budynku. 

Pierwsza z 31 kotłowni uruchomiona

W związku z ogromnym wzrostem kosztów ogrzewania Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku, w maju 2022 roku podjęli decyzję o budowie własnych indywidualnych kotłowni gazowych. Dziś tj. 16-03-2023r. po  9 miesiącach, została uruchomiona pierwsza ( z zaplanowanych 31 ) kotłownia. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest uruchomienie ok 26 kotłowni.  Jedynym hamulcowym w naszych działaniach jest polska biurokracja.

Tak się prezentuje zbudowana kompletnie od zera kotłownia gazowa w budynku Urocza 3.

        

 

    

Strona 2 z 11