„Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe, nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.”

30 z 31 zaplanowanych nowych indywidualnych kotłowni właśnie zostało uruchomionych ! To oznacza, że jesteśmy gotowi na sezon grzewczy.

To była bardzo duża i trudna inwestycja. Wkrótce uruchomimy ostatnią kotłownię i tym samym będziemy w pełni niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła.

Ogromną satysfakcję daje fakt, że pomimo wielu napotkanych po drodze problemów biurokratycznych i technicznych, udało się zamierzony cel osiągnąć w założonym terminie.

Końcowych regulacji i uruchomień dokonał Prezes Marcin Górski.

Jeszcze przez pewien czas mogą występować zakłócenia w dostawach ciepła. Konieczne jest  odpowietrzanie systemu  oraz dopasowanie temperatur, tak by było komfortowo i ekonomicznie. W takich przypadkach prosimy o kontakt z pracownikami spółdzielni.