Przygotowujemy się do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Uprzejmie prosimy o odkręcenie zaworów na grzejnikach na "5",  i pozostawienie tak odkręconych na minimum 24 godziny od momentu uruchomienia kotłowni.  Uprzedzamy, że nie we wszystkich blokach będzie ciepło w tym samym czasie.