W dniu 26 czerwca 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie :

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ,

-zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu,

-zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

- podział wyniku finansowego,

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

 - wybór  nowej Rady Nadzorczej.

Na następną kadencję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku wybrano :

  1. Rękas Zbigniew
  2. Sudoł Grażyna
  3. Grzywacz Ewa
  4. Grzesiak Anna
  5. Przysmak Monika

Pełny tekst protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zawiera poniższy dokument do pobrania.