Wieszamy flagi na naszych budynkach. Zachęcamy mieszkańców do wywieszenia dodatkowo swoich flag.