Back to Top

E-czynsze zapraszamy

Nie trać czasu, zaloguj się do swojego konta w Spółdzielni - E-CZYNSZE, bądź na bieżaco.

                         NIE MASZ JESZCZE DOSTĘPU - NIC NIE SZKODZI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIURA, NASI PRACOWNICY CZEKAJĄ NA CIEBIE. 

 

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubsku sprzeda używane meble biurowe: szafy, szafki, biurko, ławę i fotele.

    Pierwszeństwo w zakupie mają mieszkańcy budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt    osobisty lub telefoniczny z administratorami                                

  (numer tel. 68 372-05-60 lub kom. 608-336-948       i 606-945-169)

Ogłoszenie

Dotyczy mieszkańców Lubska i Jasienia :    

     W związku z tym, że finansowanie wymiany wodomierzy nie jest możliwe z funduszu remontowego, o czym informowaliśmy Państwa podczas spotkań w miesiącu maju, ponieważ zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego remont  jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  od 01 lipca 2018 roku wprowadzamy dodatkowy składnik opłaty niezależnej od Spółdzielni – wymiana wodomierzy w wysokości 1,48 zł miesięcznie za jeden wodomierz.  

--------------------------------------------------

Dotyczy tylko mieszkańców Jasienia :

     Natomiast zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków spowodowała konieczność ustalenia nowej stawki opłaty abonamentowej.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółdzielnia informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubsku, adres: ul. C.Norwida 8, 68-300 Lubsko, tel. 068 372 05 60,

b)  dane przetwarzane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, na podstawie prawnej: ustawy-Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku;

c)  dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i statutowych;

e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

f)  każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;

Będzie parking na Norwida !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu na projekt z Budżetu Obywatelskiego na wykonanie parkingu przy ul. C.Norwida.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w/w zadanie zostało przyjęte do realizacji.
Wyrażamy przekonanie, że można Państwa obdarzyć ogromnym zaufaniem i jednocześnie liczyć na Państwa inicjatywę i kreatywność dotyczącą zgłaszanych w przyszłości projektów oraz uczestnictwa w głosowaniu.

Strona 10 z 11