Back to Top

Toaleta to nie śmietnik

Rury kanalizacyjne dostosowane są do tego, aby przepłynęły przez nie produkty bytowe człowieka. Tylko tyle. Tymczasem pracownicy oczyszczalni ścieków codziennie wyławiają materiały higieniczne.

Pamiętajmy : 

 

Boksy śmietnikowe w Jasieniu

Przedstawiamy Państwu, najnowszą naszą inwestycję wykonaną na ul. Tenisowej w Jasieniu. Tym samym wszystkie budynki w Jasieniu, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Lubsku, posiadają indywidualne boksy śmietnikowe. 

 

 

Przypominamy, że obowiązuje cały czas segregacja odpadów. Firma odbierająca odpady, przeprowadza cykliczne kontrole i stwierdziła wielokrotne rażące naruszenia zasad segregacji. 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W dniu 20.09.2022 rozpoczynamy sezon grzewczy 2022/2023. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem odpowietrzenia układu C.O. 

Uprzedzamy Państwa, że w tym roku, postaramy się pilnować niskiego parametru grzewczego celem dodatkowego ograniczenia kosztów ogrzewania.  Chcemy aby tak długo jak pogoda pozwoli, grzejniki były tylko letnie. 

Rozliczenie i zwrot pieniędzy

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy  pierwszych 12 budynków  ( 7 budynków w Jasieniu i 5 budynków w Lubsku ) już otrzymali rozliczenia sezonu grzewczego 2021/2022. To jest ten moment, w którym realnie odczuwają Państwo naszą pracę.  

 Szykowane są kolejne rozliczenia. Kolejni mieszkańcy wkrótce będą mieli powody do zadowolenia.

W ogromnej większości lokatorzy, zamiast martwić się wysokością dopłaty za miniony sezon zimowy, otrzymują zwroty.  Często dużo wyższe niż mogli oczekiwać. 

Obecne rozliczenia dotyczą bieżącego okresu grzewczego .

 Natomiast mieszkańcy bloków wyposażonych w kotłownie własne, otrzymają niedługo kolejne ( dodatkowe ) pieniądze. To  zwroty wywalczone  od PGNIG  za minione 3 lata. 

Jestem przekonany, że takie dodatkowe pieniądze, będą dla Państwa miłym finansowym dodatkiem,  w tych czasach ciągłych podwyżek.  

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                            Marcin Górski

Ogradzamy boksy

Próbujemy ograniczyć proceder podrzucania śmieci naszym mieszkańcom. Wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość techniczna, postaramy się nasze boksy śmietnikowe ogrodzić i zamknąć teren. Mieszkańcy przypisani do danego boksu otrzymają klucze.

 

Strona 4 z 12