Back to Top

Boksy śmietnikowe w Jasieniu

Przedstawiamy Państwu, najnowszą naszą inwestycję wykonaną na ul. Tenisowej w Jasieniu. Tym samym wszystkie budynki w Jasieniu, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Lubsku, posiadają indywidualne boksy śmietnikowe. 

 

 

Przypominamy, że obowiązuje cały czas segregacja odpadów. Firma odbierająca odpady, przeprowadza cykliczne kontrole i stwierdziła wielokrotne rażące naruszenia zasad segregacji. 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W dniu 20.09.2022 rozpoczynamy sezon grzewczy 2022/2023. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem odpowietrzenia układu C.O. 

Uprzedzamy Państwa, że w tym roku, postaramy się pilnować niskiego parametru grzewczego celem dodatkowego ograniczenia kosztów ogrzewania.  Chcemy aby tak długo jak pogoda pozwoli, grzejniki były tylko letnie. 

Rozliczenie i zwrot pieniędzy

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy  pierwszych 12 budynków  ( 7 budynków w Jasieniu i 5 budynków w Lubsku ) już otrzymali rozliczenia sezonu grzewczego 2021/2022. To jest ten moment, w którym realnie odczuwają Państwo naszą pracę.  

 Szykowane są kolejne rozliczenia. Kolejni mieszkańcy wkrótce będą mieli powody do zadowolenia.

W ogromnej większości lokatorzy, zamiast martwić się wysokością dopłaty za miniony sezon zimowy, otrzymują zwroty.  Często dużo wyższe niż mogli oczekiwać. 

Obecne rozliczenia dotyczą bieżącego okresu grzewczego .

 Natomiast mieszkańcy bloków wyposażonych w kotłownie własne, otrzymają niedługo kolejne ( dodatkowe ) pieniądze. To  zwroty wywalczone  od PGNIG  za minione 3 lata. 

Jestem przekonany, że takie dodatkowe pieniądze, będą dla Państwa miłym finansowym dodatkiem,  w tych czasach ciągłych podwyżek.  

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                            Marcin Górski

Ogradzamy boksy

Próbujemy ograniczyć proceder podrzucania śmieci naszym mieszkańcom. Wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość techniczna, postaramy się nasze boksy śmietnikowe ogrodzić i zamknąć teren. Mieszkańcy przypisani do danego boksu otrzymają klucze.

 

SEGREGACJA ŚMIECI - BĘDĄ KARY

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Informujemy, że rozpoczęły się wzmożone kontrole segregacji odpadów.  Urząd Miasta będzie nakładał kary za niesegregowanie odpadów komunalnych. 

Niestety zgodnie z przepisami, obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Za nieprzestrzeganie zasad zapłacą wszyscy mieszkańcy, przypisani do danego boksu śmietnikowego. 

 

Uprzejmie prosimy o dokładanie wszelkiej staranności w przestrzeganiu zasad segregacji odpadów. 

 

 

 
 
 

Strona 4 z 12