W dniu 20.09.2022 rozpoczynamy sezon grzewczy 2022/2023. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem odpowietrzenia układu C.O. 

Uprzedzamy Państwa, że w tym roku, postaramy się pilnować niskiego parametru grzewczego celem dodatkowego ograniczenia kosztów ogrzewania.  Chcemy aby tak długo jak pogoda pozwoli, grzejniki były tylko letnie.