Przedstawiamy Państwu, najnowszą naszą inwestycję wykonaną na ul. Tenisowej w Jasieniu. Tym samym wszystkie budynki w Jasieniu, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Lubsku, posiadają indywidualne boksy śmietnikowe. 

 

 

Przypominamy, że obowiązuje cały czas segregacja odpadów. Firma odbierająca odpady, przeprowadza cykliczne kontrole i stwierdziła wielokrotne rażące naruszenia zasad segregacji.