Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na spotkania informacyjne. Harmonogram spotkań jest wywieszony na klatkach schodowych każdego budynku.