SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBSKU została powołana do życia uchwałą członków założycieli dnia 11 stycznia 1966 roku.
14 września 1966 roku Sąd Powiatowy w Zielonej Górze postanawia
pod numerem akt RS 394 wpisać do rejestru sądowego
Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubsku.

18 grudnia 1966 roku rozdano pierwszym członkom naszej Spółdzielni klucze
do mieszkań w pierwszym bloku mieszkalnym przy ulicy XX-lecia PRL
nr 65-67 w Lubsku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubsku zarządza 44 budynkami wielorodzinnymi w Jasieniu i w Lubsku,
w dwunastu różnych lokalizacjach, o 1447 mieszkaniach, w których
zamieszkuje około 3200 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym - Spółdzielnia funkcjonuje jako struktura jedno-osiedlowa.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
• obsługa nieruchomości
• zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
• kupno i sprzedaż nieruchomości
• wynajem nieruchomości
• zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób,
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która
w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Organami Spółdzielni są:
• Walne Zgromadzenie Członków
• Rada Nadzorcza
• Zarząd

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni:
• Przewodniczący - Zbigniew Rękas
• Zastępca przewodniczącego - Ewa Grzywacz
• Sekretarz - Małgorzata Dziopa
• Członek - Katarzyna Miszko
• Członek - Ryszard Łozowski
• Członek - Jerzy Dechnik
• Członek - Zdzisław Zielonko

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
• Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Miszko
• Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady - Ryszard Łozowski, Jerzy Dechnik


Skład osobowy Prezydium Rady Nadzorczej:
• Przewodniczący Rady Nadz. - Zbigniew Rękas
• Zastępca przewodniczącego - Ewa Grzywacz
• Sekretarz Rady Nadzorczej - Małgorzata Dziopa
• Przewodnicząca Komisji Rew.- Katarzyna Miszko

Skład osobowy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku:
• Prezes - Janusz Gołębiewski
• Zastępca Prezesa - Jolanta Król
• Zastępca Prezesa-Gł.Księg. - Anna Szuszka
Adres
ul. C. Norwida 8
68-300 Lubsko
Godziny urzędowania Spółdzielni
pon. 8.00-16.00
wt.-pt. 7.00-15.00
Numery telefonów
068 372 05 60
068 372 05 94
Awarie
elektryk
0601 689 780
mistrz warsztatu
0606 945 169
administrator
0608 336 948
zastępca prezesa
0606 945 173
Telefony alarmowe
Policja
068 476 35 11 lub 997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Pogotowie Energetyczne
068 372 01 04
Pogotowie Gazowe
992