Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się z apelem do osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą nie posiadających zawartych umów na wywóz śmieci, mających pojemniki za małe w stosunku do potrzeb lub mających za małą częstotliwość wywozu o zawarcie lub zmianę umowy z PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. – Zakład Usług Komunalnych i Transportu ul. Traugutta 1.

Powyższe podyktowane jest tym, że bardzo dużo mieszkańców Lubska i gminy nie realizując postanowień Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lubsko nie ma zawartych umów na wywóz śmieci i „podrzucają „ śmieci do pojemników Spółdzielni.

Takie działania bardzo źle świadczą o kulturze i obywatelskiej postawie osób tak postępujących, jednocześnie przyczyniają się do tego, że mieszkańcy Spółdzielni będą ponosić coraz większe koszty wywozu śmieci.

Natomiast mieszkańców Spółdzielni prosimy o zgłaszanie Administracji przypadki „podrzucania” śmieci do pojemników Spółdzielni.

Jeżeli masz sumienie, a nie masz umowy na wywóz śmieci – to ją zawrzyj i płać za siebie !