Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się z prośbą o bardziej dokładne segregowanie odpadów komunalnych (śmieci), a szczególnie o nie wyrzucanie do śmieci zmieszanych plastików, szkła, złomu i makulatury oraz o zgniatanie opakować kartonowych i plastikowych po napojach.

Zarząd
Społdzielni Mieszkaniowej
w Lubsku