Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się do Państwa z prośbą o segregowanie śmieci oraz o zgniatanie opakowań kartonowych i butelek plastikowych.
Ponadto prosimy o zwracanie uwagi obcym osobom wyrzucającym śmieci do pojemników Spółdzielni oraz o informowanie Administracji Spółdzielni o takich przypadkach podając np. numer rejestracyjny samochodu, zrobione zdjęcie lub imię i nazwisko. Zapewniamy dyskrecję.
Działajac razem Zarząd Spółdzielni będzie czynił starania żebyście Państwo mniej płacili za wywóz śmieci, w przeciwnym przypadku to mieszkańcy Spółdzielni będą ponosili coraz większe koszty wywozu nieczystości stałych.
Segregujmy i pilnujmy wyrzucania śmieci, a mniej za nie zapłacimy. To są nasze pieniadze ! R a z e m możemy zrobić więcej !

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubsku