Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu na projekt z Budżetu Obywatelskiego na wykonanie parkingu przy ul. C.Norwida.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w/w zadanie zostało przyjęte do realizacji.
Wyrażamy przekonanie, że można Państwa obdarzyć ogromnym zaufaniem i jednocześnie liczyć na Państwa inicjatywę i kreatywność dotyczącą zgłaszanych w przyszłości projektów oraz uczestnictwa w głosowaniu.