Szanowni Państwo,
 
       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku uprzejmie informuje, że od miesiąca luty 2018 roku udostępnia dla Państwa możliwość logowania się do systemu e-Czynsze.
 
       W sposób szybki, prosty i wygodny będziecie Państwo mieli możliwość wglądu w aktualne rozliczenia – salda dotyczącego posiadanego lokalu. Rejestracja do systemu jest dobrowolna i nie ograniczona czasowo. Do systemu będą mogły się zalogować tylko osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych.
 
       Osoby zainteresowane aktywowaniem bezpłatnej usługi e-Czynsze proszone są o zgłaszanie się wraz z dowodem tożsamości do biura Spółdzielni celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w biurze Spółdzielni.