PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

  Zasady segregacji odpadów komunalnych 

 

 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 Oświadczenie dotyczace adresu korespondencji 

 

 Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych

 

 

Formularz zgłoszeniowy E-czynsze

 

 

 - Oświadczenie współwłascicieli ( dla E-czynsze ) 

 

 

 - Rezygnacja z modułu  E-czynsze