Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, w dniu 12 lipca 2021 r. z pośród zgłoszonych kandydatur, wybrany został dotychczasowy Zastępca Prezesa Zarządu i Główny Księgowy Pan Marcin Górski.